Tarcze ścierne obrotowe

x: 590 mm,

y: 1030 mm,

z: 590 mm