Projekt Inteligentny Rozwój

Wdrożenie wyników prac B+R –  technologii wytwarzania nowej rodziny sklepowych regałów systemowych

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cele projektu:

  • wdrożenie własnej nowej technologii wytwarzania nowej rodziny sklepowych regałów systemowych

Planowane efekty:

  • uruchomienie wytwarzania znacząco ulepszonych produktów w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terenie RP, pozwalającym zaspokoić rosnące wymagania i potrzeby klientów
  • podniesienie innowacyjności, konkurencyjności, a także potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: wartość projektu: 6.595.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2.967.750,00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie : POIR.03.02.02-00-1917/20

Beneficjent: FIRMA EX-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przejdź do treści Informacje dla niewidomych (z lektorem)