Projekt

Projekt

Krótki opis projektu

W projekcie planuje się wdrożenie technologii wytwarzania nowej generacji sklepowych regałów systemowych, które wykorzystuje się głównie do magazynowania oraz prezentacji towarów w różnego rodzaju marketach budowlanych oraz sklepach oferujących szeroką gamę produktów pozwalając jednocześnie klientowi na samodzielny ogląd i wybór oferowanych artykułów. Główne innowacje w ramach produkowanych produktów ulokowane będą w nowej konstrukcji tzw. nogi wysokiej, nogi niskiej oraz trawersy dotychczas stosowanych regałów systemowych i pozwolą one zaoferować polskim i zagranicznym odbiorcom nową gamę produktów o znaczne ulepszonych cechach eksploatacyjnych związanych z transportem, montażem oraz użytkowaniem tego typu konstrukcji. Całość zrealizowanych przez firmę Ex-Pro prac związanych z projektowaniem, badaniami nad wytworzeniem oraz badaniami wytworzonych prototypów nowej generacji regałów systemowych pozwoliła na opracowanie docelowego rozwiązania konstrukcyjnego, gotowego do wdrożenia i komercjalizacji, co jednak musi zostać poprzedzone wdrożeniem odpowiedniej technologii jego produkcji, będącej głównym celem realizacji niniejszego projektu. Na tej podstawie opracowany został projekt nowej linii technologicznej wykorzystującej jako elementy składowe komercyjne oraz własne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, która przewidziana jest do wdrożenia w ramach niniejszego projektu w celu uruchomienia produkcji nowej rodziny sklepowych regałów systemowych.

Cel projektu

Przedmiotem projektu  jest realizacja inwestycji technologicznej określonej w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Projekt polega na:

  • wdrożeniu własnej nowatorskiej technologii wytwarzania nowej rodziny sklepowych regałów systemowych posiadających szereg innowacyjnych cech.  Główne innowacje w ramach produkowanych produktów ulokowane będą w nowej konstrukcji tzw. nogi wysokiej, nogi niskiej oraz trawersy dotychczas stosowanych regałów systemowych i pozwolą one zaoferować polskim i zagranicznym odbiorcom nową gamę produktów o znaczne ulepszonych cechach eksploatacyjnych związanych z transportem, montażem oraz użytkowaniem tego typu konstrukcji
  • uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych produktów w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terenie RP, co jest ostatecznym celem projektu pozwalającym na zaspokojenie rosnących wymagań i potrzeb klientów oraz podniesienie innowacyjności, konkurencyjności, a także potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa.

Planowane efekty

Rezultatem projektu jest produkcja i sprzedaż  nowej rodziny regałów systemowych powstałej na skutek wdrożenia technologii, która jest nowym rozwiązaniem w zakresie regałów metalowych do przechowywania towarów. Opracowane w wyniku prac badawczo-rozwojowych produkty będą cechowały się zwiększoną:

  • ergonomią
  • łatwością montażu
  • bezpieczeństwem użytkowania- intuicyjnością

Realizowane przedsięwzięcie będzie wywierać pozytywny wpływ na środowisko w szczególności poprzez:

  • Redukcję odpadów powstających w procesie produkcyjnym regałów
  • Powstanie produktów, które po zakończeniu okresu użyteczności mogą zostać poddane przetworzeniu
  • Zmniejszenie ilości energii wykorzystywanej w procesie produkcyjnym poprzez zmniejszenie ilości spoiw

Pozytywny wpływ projektu na środowisko odzwierciedlony został we wskaźnikach uwzględnionych w odpowiedniej części wniosku. Należy również podkreślić, że projekt w żadnych innych jego aspektach nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko.

Wartość projektu:

Łączna wartość projektu wynosi 6.595.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

Łączna wartość wkładu Funduszy Europejskich w projekt ( premia technologiczna ) wynosi 2.967.750,00  zł.

Przejdź do treści Informacje dla niewidomych (z lektorem)